Kontakta oss!

Elsäkert i hemmet

Elsäkert i hemmet

Säker el kan vara svår att se med blotta ögat. Elen i väggarna och i uttagen kan behöva ses över. Elsäkerhetsverket upplyser om att bostäder byggda före 1940 löper dubbelt så stor risk att drabbas av elbrand om de har original elen kvar och inte är utbytt.
Enligt Elsäkerhetsverket så har det också visat sig i undersökning att 3 av 10 hushåll utför olagligt elinstallationsarbete. Som ägare av bostaden tar man över ansvaret för elanläggningen från den dagen man flyttar in i sin bostad oavsett om man inte själv låtit utföra felaktig elinstallation.
Fråga oss gärna efter en översikt av elen i er bostad, eller pris för byte av alla kablar i väggar och rör samt byte till nya uttag, brytare och dosor.