Kontakta oss!

Elsäkert i hemmet

Elsäkert i hemmet

Säker el kan vara svår att se med blotta ögat. Elen i väggarna och i uttagen kan behöva att ses över. Elsäkerhetsverket upplyser om att bostäder byggda före 1940 löper dubbelt så stor risk att drabbas av elbrand om de har original elen kvar. Elsäkerhetsverket har också presenterat resultat efter en undersökning där det visar sig att 3 av 10 hushåll utfört olagligt elinstallationsarbete. Som ägare av bostaden tar man över ansvaret för elanläggningen från den dagen man flyttar in i sin bostad oavsett om man själv låtit utföra felaktig elinstallation eller inte. Fråga oss gärna för en översikt av elen i er bostad samt pris för byte av kablage i väggar och rör samt byte till nya uttag, brytare och dosor.