Kontakta oss!

Jordfelsbrytare, jordat och ojordat.

Jordfelsbrytare, jordat och ojordat

Med en jordfelsbrytare installerad i bostaden har du skaffat en bra elsäkerhet och livförsäkring då den skyddar mot eventuella el bränder. Den bryter strömmen snabbt vid ett elfel. Jordfelsbrytare som är installerade före 1996 rekommenderas att bytas ut till nya då det var året när fler tester och krav infördes i landet. Jordfelsbrytare ska testas minst två gånger om året enligt rekommendationerna från Elsäkerhetsverket. Är du osäker på hur elen är utförd just i ditt hem är du välkommen att boka oss för en genomgång.